d
Follow us

 1. Právny inštitút bol založený

  Martin Krivák začal v neformálnom obsahu organizovať diskusie v rekodifikácií civilného práva a obchodného zákoníka. Umožnil študentom a mladým právnikom zúčastňovať sa rôznych zahraničných konferencií a rôznych programov.

 2. Prvé stretnutie

  Boli zakúpené priestory na Klemensovej ulici, ktoré slúžia na organizovanie diskusií a malých foriem debát o celospoločenských témach. Našim cieľom je vytvoriť priestor, ktorý bude workshopovou základňou a inšpiratívnym miestom nie len pre mladých pránikov.

 3. Založené občianske združenie

  Martin Krivák sa stal správcom Nadácie Slovenskej advokácie, kde pretavil svoje skúsenosti a aktivity v rámci neformálneho zväzku do zmysluplnej činnosti. Počas niekoľkoročnej správy nadácie podporili projekty, uceľovali ocenenie a podporovali sociálne slabších.

 4. Prvé aktivity

  Nadviazali sme spoluprácu s Trnavskou Univerzitou a o rok neskôr bola podpísaná spolupráca. Právny inštitút podporil GESAP, súťaž simulovaných právnych prípadov v ktorých súťažia študenti. O rok na to bola nadviazaná spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského.

 5. Otvorenie centra Klemensova

  Právny inštitút vyslal dvoch zástupcov, ktorí v súčastnosti absolbujú vzdelávací program Ročného programu na Sokratovom inštitúte. Vzdelávací program je inšpirovaný práve Sokratovým inštitútom a momentálne je v procese tvorby.

 6. Otvorený prvý ročník

  Založili sme občianske združenie, pretože sme si uvedomili, že chceme inštitucionalizovať aktivity za prechádzajúce roky. Právny inštitút dáva dôraz na hodnotové vzdelávanie pre mladých právikov, ktorí vstupujú do spoločnosti s hodnotami.

a

Diskusie

Zorganizovali sme desiatky debát, napr. s manželmi Bútorovcami, kniežaťom Schwarzenbergom, Šimečkom, Vašečkom, Miklošom alebo Mikloškom.

Strategická litigácia

Zaoberáme sa celospoločenskými prípadmi, s hodnotovým a legislatívnym dopadom v oblasti spravodlivosti, rodovej rovnosti a ľudských práv.

d

Vzdelávanie

Momentálne pracujeme na vzdelávacom programe a rozširujeme našu činnosť od budúceho septembra aj v rámci tejto aktivity.

a

Pro Bono

Naše právne zázemie zabezpečuje advokátska kancelária, ktorá získala až 6x po sebe cenu za Právnickú cenu roka v kategórií Pro Bono.

“Stojíme na základoch renomovanej právnickej firmy Krivák & Co s dvadsať ročnou históriou.”

Prídite nás navštíviť na Klemensovu ulicu.

Chcete sa k nám pridať? Neváhajte nás kontaktovať emailovo alebo osobne v Starom Meste v Bratislave.

d

Stojíme na silných základoch

Stojíme na základoch etablovanej právnej firmy Krivak & Co., ktorú založil v roku 1996 Martin Krivák s cieľom poskytovať právne služby na úrovni, odborne, férovo a s osobným prístupom ku každému prípadu.

Náš cieľ:

Vyznávajúc princípy a hodnoty slobody demokracie, ľudských práv, otvorenej spoločnosti právneho štátu a spravodlivosti. Apelujúc na zodpovednosť verejnej moci pri spravovaní krajiny, prijímajúc vsetky typy rozhodnotí a budovaní a ochrane nezávyslích inštitúcií. Vyzdvihujúc dôležitosť občianskej, komunitnej, spoločenskej a profesijnej angažovanosti a zdôrazdňujúc osobitnú potrebu takejto angažovanosti zo strany osôb vykonávajúcich právne povolanie a nadväzujúc na množnostvo aktivít a prácu, ktorú v uvedených oblastiach za posledné roky realizovali početné organizácie, iniciatívy, ale aj jednotlivkyne a jednotlivci sa uznášame na založení občianskeho združenia Právneho inštitútu.

Činnosti:

Ľudské práva

Právnické

Publikačná činnosť

Rozvoj demokracie

Výskum

Vzdelávacie