Právnici a právničky za spravodlivú spoločnosť

Právny inštitút

Právny inštitút je vznikajúce občianske združenie zastrešujúce aktivity študentov práva, mladých právnikov vstupujúcich do profesie, právnikov a advokátov, s cieľom presadzovať ochranu ľudských práv a posilňovať odbornú verejnosť smerom k jej schopnosti presadzovať princípy a hodnoty demokracie, vlády práva a ľudských práv, k vedeckej, akademickej a celkovo profesijnej poctivosti, zodpovednosti a angažovanosti.

Organizujeme diskusie pre študentov a študentky práva a verejnosť zamerané na témy demokracie, právneho štátu a rovnosti. Vytvárame platformy pre efektívnu kontrolu výkonu verejnej moci a pomoc tretiemu sektoru. Vedieme vzdelávací program pre študentov a študentky práva a začínajúcich právnikov a právničky orientovaný na hodnotové vzdelávanie a rozvoj mäkkých zručností dôležitých pre výkon tejto profesie, ako sú profesionalita, akademická poctivosť, empatia a angažovanosť. 

Nájdete nás na Klemensovej 9 v Starom Meste v Bratislave. Na našich sociálnych sieťach budeme informovať o najnovších diskusiách.